O O O O O O O O O O

De missie van de Afûk: verbinden en delen

Taal is het meest wezenlijke kenmerk van de mens. Met taal zijn wij in staat om onze gedachten en gevoelens onder woorden te brengen, te communiceren en ons zelf te uiten in expressievormen.

De missie van de Afûk voor de komende beleidsperiode (2016-2020) is: ‘ferbine en diele’ (verbinden en delen). Door onze eigen activiteiten met die van anderen te verbinden willen wij onze doelen nog beter bereiken en door onze kennis en ervaringen met anderen te delen de expertise op het gebeid van meertaligheid vergroten.

Onze doelen zijn: taalpromotie, taaloverdracht en cultuuroverdracht. En omdat die niet los van elkaar staan, willen wij de samenhang daartussen nastreven. Wij richten ons daarbij op de Friese gemeenschap in de volle breedte: van baby tot oudere. Wij willen Fryslân verbinden met de wereld en de wereld met Fryslân.

De middelen die ons ter beschikking staan zijn met het oog op de drie hoofddoelen bijelkaar gebracht in ‘stipepunt’, ‘onderwijs’ en ‘uitgeverij/winkel’. Wij zien 'Lân fan taal' als het middel bij uitstek om bovengenoemde missie en doelen te realiseren. In ‘Lân fan taal’ gaat het om het verbinden van taalgemeenschappen binnen Fryslân met die elders in Europa. Wij willen taal en meertaligheid meer zichtbaar maken, nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand brengen in en buiten Fryslân en nieuwe impulsen geven aan het (cultuur)toerisme.

Meer weten? Lees ons beleidsplan 2016-2020, hieronder als pdf te downloaden.

Download hier het beleidsplan 2016-2020
Download hier het produktverslag 2016

De Afûk is een ANBI
De Afûk heeft een ANBI-status. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor algemene informatie daarover verwijzen wij u graag naar www.belastingdienst.nl.

Lees hier de ANBI informatie van de Afûk:
ANBI informatie St. Afûk
Balans 2016-2015
Baten en lasten 2016-2015
ANBI toelichting op balans en staat van baten en lasten 2016-2015

De betaalpagina wordt geladen