O O O O O O O O O O

JUNY

 • 21

  Aindrias de Staic, Doimnic Mac Giolla Bhríde en Two Faces by MeM

  Om 20.00 oere by Talepaviljoen MeM yn de Prinsetún. In bysûndere jûn mei bysûndere muzikanten. Tagong fergees. Besjoch hjir it folsleine wykprogramma fan de Ierske wike by MeM.

 • 24

  24 juny-1 july: Serbski tydźeń (Sorbyske wike) by MeM

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch hjir foar it wykprogramma en foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

 • 24

  Iersk-Sorbyske middei by MeM

  Hjoed nimme de Sorben út Dútslân it stokje oer fan de Ieren. Muzikaal programma m.m.f. Aindrias de Staic, Doimnic Mac Giolla Bhríde en Kula Bula. Oanfang 14.00 oere, tagong fergees. Mear ynfo hjir.

 • 27

  Grut Frysk Diktee

  19.00 oere yn Ljouwert op it Aldehouster Tsjerkhôf, it plein oan 'e foet fan 'e Aldehou. Mear ynfo op www.fryskdiktee.nl.

 • 28

  Taalkaravaan op Simmerdeis Drachten

  Yn 2018 lûkt it reizgjende festival de Taalkaravaan troch Fryslân! Fan 28 juny-1 july is de karavaan op it festival Simmerdeis yn Drachten. Mear ynformaasje: www.lanfantaal.frl.

 • 30

  Deropút mei heit&mem - achter de muzyk oan!

  Kinst der hjoed wer op út mei heit&mem! 'Deropút mei heit&mem' is hjoed fan 13.00-17.00 oere yn de Taletún, Prinsetún Ljouwert. Sjoch foar mear ynfo oer it programma fan hjoed op heitenmem.nl. Mear algemiene ynformaasje fynst ek op lanfantaal.frl. Fan 9.00 oere bist al wolkom by Talepaviljoen MeM!

JULY

 • 1

  Dizze wike by MeM ... it Baskysk

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

 • 8

  Dizze wike by MeM ... it Manx

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

 • 15

  Dizze wike by MeM ... it Malteesk

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

 • 21

  Deropút mei heit&mem - Splash! Ferhalen en gedichten

  Kinst der hjoed wer op út mei heit&mem! 'Deropút mei heit&mem' is hjoed fan 13.00-17.00 oere yn de Taletún, Prinsetún Ljouwert. Sjoch foar mear ynfo oer it programma fan hjoed op heitenmem.nl. Mear algemiene ynformaasje fynst ek op lanfantaal.frl. Fan 9.00 oere bist al wolkom by Talepaviljoen MeM!

 • 22

  Dizze wike by MeM ... it Galisysk

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

 • 28

  Deropút mei heit&mem - Yn beweging

  Kinst der hjoed wer op út mei heit&mem! 'Deropút mei heit&mem' is hjoed fan 13.00-17.00 oere yn de Taletún, Prinsetún Ljouwert. Sjoch foar mear ynfo oer it programma fan hjoed op heitenmem.nl. Mear algemiene ynformaasje fynst ek op lanfantaal.frl. Fan 9.00 oere bist al wolkom by Talepaviljoen MeM!

 • 29

  Dizze wike by MeM ... it Kornysk

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

AUGUSTUS

 • 3

  Taalkaravaan by Tall Ships Harns

  Yn 2018 lûkt it reizgjende festival de Taalkaravaan troch Fryslân! Fan 3-6 augustus residearret de karavaan yn Harns by de Tall Ship Races. Mear ynfo: lanfantaal.frl.

 • 4

  Deropút mei heit&mem - Skip ahoy!

  Kinst der hjoed wer op út mei heit&mem! 'Deropút mei heit&mem' is hjoed fan 13.00-17.00 oere yn de Taletún, Prinsetún Ljouwert. Sjoch foar mear ynfo oer it programma fan hjoed op heitenmem.nl. Mear algemiene ynformaasje fynst ek op lanfantaal.frl. Fan 9.00 oere bist al wolkom by Talepaviljoen MeM!

 • 5

  Dizze wike by MeM ... Asturysk

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

 • 11

  Deropút mei heit&mem - Fertel

  Kinst der hjoed wer op út mei heit&mem! 'Deropút mei heit&mem' is hjoed fan 13.00-17.00 oere yn de Taletún, Prinsetún Ljouwert. Sjoch foar mear ynfo oer it programma fan hjoed op heitenmem.nl. Mear algemiene ynformaasje fynst ek op lanfantaal.frl. Fan 9.00 oere bist al wolkom by Talepaviljoen MeM!

 • 12

  Dizze wike by MeM ... Friulsyk

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

 • 18

  Deropút mei heit&mem - Lyts en grut

  Kinst der hjoed wer op út mei heit&mem! 'Deropút mei heit&mem' is hjoed fan 13.00-17.00 oere yn de Taletún, Prinsetún Ljouwert. Sjoch foar mear ynfo oer it programma fan hjoed op heitenmem.nl. Mear algemiene ynformaasje fynst ek op lanfantaal.frl. Fan 9.00 oere bist al wolkom by Talepaviljoen MeM!

 • 19

  Dizze wike by MeM ... talen út de stêd Ljouwert, it Antilliaansk

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

 • 25

  Deropút mei heit&mem - Lenga

  Kinst der hjoed wer op út mei heit&mem! 'Deropút mei heit&mem' is hjoed fan 13.00-17.00 oere yn de Taletún, Prinsetún Ljouwert. Sjoch foar mear ynfo oer it programma fan hjoed op heitenmem.nl. Mear algemiene ynformaasje fynst ek op lanfantaal.frl. Fan 9.00 oere bist al wolkom by Talepaviljoen MeM!

 • 26

  Dizze wike by MeM … Esperanto, tema: keunstmjittige talen

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

 • 26

  Dizze wike by MeM … Esperanto, tema: keunstmjittige talen

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

SEPTIMBER

 • 1

  Deropút mei heit&mem - Taalkunst

  Kinst der hjoed wer op út mei heit&mem! 'Deropút mei heit&mem' is hjoed fan 13.00-17.00 oere yn de Taletún, Prinsetún Ljouwert. Sjoch foar mear ynfo oer it programma fan hjoed op heitenmem.nl. Mear algemiene ynformaasje fynst ek op lanfantaal.frl. Fan 9.00 oere bist al wolkom by Talepaviljoen MeM!

 • 2

  Dizze wike by MeM … talen út de stêd, it Russysk, tema: leafde

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

 • 6

  Taalkaravaan by Admiraliteitsdagen Dokkum

  Yn 2018 lûkt it reizgjende festival de Taalkaravaan troch Fryslân! Fan 6-8 septimber pakt de karavaan út by de Admiraliteitsdagen yn Dokkum. Mear ynfo: lanfantaal.frl.

 • 9

  Dizze wike by MeM … it Liwwadders, tema: ferhalen út de stêd

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

 • 16

  Dizze wike by MeM … talen út de stêd, Vietnamees, tema: flechtlingen

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

 • 23

  Dizze wike by MeM … de taal fan dôven en minhearrenden

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

 • 29

  Deropút mei heit&mem - Als taal geen feestje is

  Kinst der hjoed wer op út mei heit&mem! 'Deropút mei heit&mem' is hjoed fan 13.00-17.00 oere yn de Taletún, Prinsetún Ljouwert. Sjoch foar mear ynfo oer it programma fan hjoed op heitenmem.nl. Mear algemiene ynformaasje fynst ek op lanfantaal.frl. Fan 9.00 oere bist al wolkom by Talepaviljoen MeM!

 • 30

  Dizze wike by MeM … talen út de stêd, Yndonesysk en Hindoestaansk

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

OKTOBER

 • 7

  Dizze wike by MeM … talen út de stêd: Wereldburgers van de Voorstreek

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

 • 14

  Dizze wike by MeM … talen út de stêd, tema: taal en leauwen

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

 • 20

  Deropút mei heit&mem - Tûzen wurden

  Kinst der hjoed wer op út mei heit&mem! 'Deropút mei heit&mem' is hjoed fan 13.00-17.00 oere yn de Taletún, Prinsetún Ljouwert. Sjoch foar mear ynfo oer it programma fan hjoed op heitenmem.nl. Mear algemiene ynformaasje fynst ek op lanfantaal.frl. Fan 9.00 oere bist al wolkom by Talepaviljoen MeM!

 • 21

  Dizze wike by MeM … it Jiddisch Festival

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

 • 27

  Deropút mei heit&mem - FINALE

  Hjoed kinst der foar de lêste kear op út mei heit&mem! 'Deropút mei heit&mem' is hjoed fan 13.00-17.00 oere yn de Taletún, Prinsetún Ljouwert. Sjoch foar mear ynfo oer it programma fan hjoed op heitenmem.nl. Mear algemiene ynformaasje fynst ek op lanfantaal.frl. Fan 9.00 oere bist al wolkom by Talepaviljoen MeM! Tink der om: nei dit wykein slute wy de doarren ...

 • 28

  Foar de lêste kear nei MeM

  ...

De betelpagina wurdt laden