header_0

Boeken fan Fryslân (BFF)

Boeken fan Fryslân (BFF)richt zich direct op de verkoop van Friese boeken, met bijv. alternatieve verkoopacties overal in de provincie Fryslân en het plaatsen van boekenkisten op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en acties in de boekhandel zoals bijv. het Boek fan de Moanne.
Tresoar legt zich toe op de algemene promotie van de Friese literatuur.BFF werkt daarnaast samen met de Bibliotheek Service Fryslân (BSF).

De stichting Boeken fan Fryslân is in 2010 opgericht door verschillende Friese uitgevers. De volgende uitgeverijen zijn op dit moment aan BFF verbonden:

Afûk/Utjouwerij Fryslân
Audiofrysk
Bornmeer
Elikser
Friese Pers Boekerij
Frysk en Frij
Hispel
KFFB
Wijdemeer
Regaad

Voor zijn activiteiten krijgt de stichting subsidie van de provincie Fryslân.

Contact opnemen kan met:

Ida Heddema (Afûk-medewerkster, werkzaam voor BFF)
e-mail: i.heddema@afuk.nl
tel.: 058 – 2343086/06 208 90524

Of

Ernst Bruinsma (voorzitter BFF)
e-mail: e.bruinsma@afuk.nl
tel.: 058 - 2343070/06 388 22859
De betaalpagina wordt geladen