header_0

Heeft u een taalvraag of wilt u wat laten nakijken over vertalen?

Dan kunt u uiteraard bij de Afûk terecht!

Het geven van taaladvies, het nakijken van korte teksten of het letterlijk vertalen van een aantal woorden is gratis. Voor het nakijken of vertalen van grotere stukken tekst vragen we een vergoeding. Voor informatie over tarieven en voorwaarden kunt u contact met ons opnemen.

E-mail: ynfo@afuk.nl
Telefoon: 058-2343070

Op de home van deze website vind u ook een online Fries woordenboek waarmee u de meeste Friese en Nederlandse woorden kunt laten vertalen (rechterkolom onder 'contact'. Het woordenboek is ook beschikbaar als app voor uw smartphone of website. Kijk daarvoor op de website van Praat mar Frysk voor de Praat mar Frysk-app, geschikt voor Androïd en iOS-toestellen.

Verder is er ook nog Taalweb Frysk. Een door de Fryske Akademy ontwikkelde website met taalhulpmiddelen voor iedereen die Fries wil schrijven. Taalweb Frysk biedt een keur aan digitaal schrijfgerei voor het Fries aan, onder andere de nieuwste versie van de Friese spellingchecker (Staveringshifker).
De betaalpagina wordt geladen