O O O O O O O O

It 'Nationale Voorleeslunchverhaal' fan't jier ek wer yn it Frysk

23 juny 2017

Skriuwster Vonne van der Meer skriuwt fan 't jier it 'Nationale Voorleeslunchverhaal'. It ferhaal wurdt tradysjegetrou op de 'Nationale Ouderendag' (6 oktober 2017) troch bekende en ûnbekende Nederlanners troch it hiele lân foarlêzen oan âlderen. Yn 2016 hie it ferhaal 'Dons' fan Jan Siebelink de Frysktalige primeur. Dat hat sa goed foldien dat ek dit jier wer in Fryske ferzje beskikber komt. Ien en oar yn gearwurking mei - en help fan it projekt Dat wie doe sa fan de Afûk.

Lês hjir it parseberjocht fan De Leescoalitie: De Leescoalitie.
De betelpagina wurdt laden