O O O O O O O O O

Lida Dijkstra skriuwt Aksjeboek foar Bern oer Mata Hari

21 april 2017

It Aksjeboek foar Bern 2017 wurdt skreaun troch Lida Dykstra. It wurdt in ryk yllustrearre sjochboek foar de boppebou oer it libben fan de yn Ljouwert berne Margaretha Geertruida Zelle (1876 – 1917), dy’t letter ferneamd waard as Mata Hari. Dat Lida Dykstra keazen hat foar Mata Hari as ûnderwerp is gjin tafal: yn oktober is it op ’e kop ôf 100 jier lyn dat de eksoatyske dûnseres op fertinking fan spionaazje fusilearre waard yn Frankryk.

De yllustraasjes fan it boek wurde makke troch Natascha Stenvert. It boek ferskynt begjin oktober yn it ramt fan de Berneboekwike. By oankeap fan in Frysk boek, is it foar de spesjale aksjepriis fan € 4,95 te keap. It wurdt foar Boeken fan Fryslân makke troch Utjouwerij Wijdemeer.

De betelpagina wurdt laden