O O O O O O O O O O

Boekewikegeskink Griet Op de Beeck ek yn it Frysk

23 oktober 2017

Het Boekenweekgeschenk van bestsellerauteur Griet Op de Beeck, Gezien de feiten, krijgt een Friese variant. De vertaling wordt gedaan door Jetske Bilker, krijgt de titel Mei it each op de feiten en wordt uitgegeven in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Deze vertaling is een unicum: nooit eerder werd een Boekenweekgeschenk naar het Fries vertaald. Zowel het origineel als de Friese vertaling wordt tijdens de Boekenweek, zaterdag 10 t/m zondag 18 maart 2018, bij besteding van ten minste €12,50 aan Nederlandstalige boeken door de boekhandel cadeau gedaan en kan op de traditionele gratis reisdag van NS, de laatste zondag van de Boekenweek, worden gebruikt als treinkaartje.

CPNB-directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer is alvast erg enthousiast: “Fantastisch dat deze vertaling er komt. Grappig ook dat de Friezen een speciaal voor hen in het Fries vertaald geschenk krijgen, terwijl de rest van Nederland het in het Vlaams geschreven verhaal gaat lezen. Fryslân boppe!” Griet Op de Beeck zelf voelt zich vereerd: “Mag een mens al het Boekenweekgeschenk voor haar rekening nemen, komt er zowaar ook nog een vertaling aan te pas. Ik reken er een beetje op dat een echte Fries me dat in die prachtige taal gaat voorlezen. Kortom: blije schrijver.” Ook de commissaris van de koning in Friesland, Arno Brok, is trots dat zijn provincie dit unicum beleeft: “Dit is een lovenswaardig initiatief. Wie niet Fries is, zou de Friese versie ook moeten willen lezen. Want dan merk je dat het Fries naast een officiële rijkstaal, ook een heel mooie rijke taal is. Na volgend jaar wil iedere Boekenweekgeschenkschrijver dat er voortaan een Friese versie komt.’’

Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018
Belangrijk onderdeel van LF2018 is 'Lân fan taal'. Daarin werken vele instituten en personen in Fryslân samen om de diversiteit van taal een toekomst te geven. Gedurende heel 2018 vieren we de taal met activiteiten, voorstellingen, kunstwerken, tentoonstellingen en ruimtelijke installaties in Leeuwarden en Friesland. Daarom hebben de CPNB en Boeken fan Fryslân, een project van de Afûk dat zich inzet voor de promotie van Friestalige boeken, besloten om het Boekenweekgeschenk gezamenlijk meertalig uit te geven. In 2019 zal Boeken fan Fryslân overigens weer een Boekenweekgeschenk van een Friese auteur uitbrengen.

Tijd voor Lezen

NS draagt lezen een warm hart toe, want lezen is de favoriete tijdsbesteding in de trein. NS werkt daarom, sinds 2001, samen met de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). NS wil lezen toegankelijk maken voor een groot publiek. Lezen en treinreizen zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. NS ondersteunt jaarlijks drie campagnes van CPNB onder de noemer ‘Tijd voor Lezen’: de Boekenweek, de Kinderboekenweek en de NS Publieksprijs. Meer informatie is te vinden op www.ns.nl/tijdvoorlezen.
De betelpagina wurdt laden