O O O O O O O O O O

No te lêzen op demoanne.nl: 'de KGB, ofwol: de kapiteins fan de Taletún'

9 novimber 2017

Fan april 2018 ôf sil der yn de Ljouwerter Prinsetún in soad te belibjen wêze. De Taletún, in projekt fan Lân fan Taal, is rjochte op bern fan de basisskoalleleeftiid, wat net betsjut dat der foar grutte minsken net ek te genietsjen falt. Sibe Jan Kramer, Bouke Groen en Machiel Braaksma betinke en ûntwerpe de objekten dy’t plak krije sille yn it park. In petear mei de KGB, sa’t it trijemanskip himsels neamt. Lês fierder >>> demoanne.nl

De betelpagina wurdt laden