O O O O O O O O O O

Nieuw: Fries leren vanuit het Duits

22 januari 2018

Duitsers die de Friese taal willen leren hoeven zich voortaan niet meer eerst het Nederlands eigen te maken. Met het nieuwe lesmateriaal van de Afûk kan iemand die de Duitse taal beheerst nu vanuit die taal het Fries leren. Lesmateriaal zal op korte termijn ook voor Engelstaligen en later ook voor Spaanstaligen beschikbaar zijn.

Lees verder het artikel hierover in de LC van vandaag:
LC 22-1-2019 Duitsers leren Fries vanuit eigen taal.

Cursus Fries? Natuurlijk bij de Afûk! Kijk opwww.kursus.afuk.nl meer informatie.

De betaalpagina wordt geladen