O O O O O O O O O O

Sipke syn Alvestêdetocht yn Bestseller60

1 maart 2018

Yn de Bestseller60 fan it CPNB stiet it krekt ferskynde twatalige Gouden Boekje Sipke syn Alvestêdetocht/Sipke's Elfstedentocht ûnderwilens al op nûmer 40.

Sipke syn Alvestêdetocht/Sipke's Elfstedentocht is in útjefte fan útjouwerij Rubinstein en útjouwerij Afûk, skreaun troch Lida Dykstra en prachtich yllustrearre troch Harmen van Straaten.

Mear witte of fuortendaliks bestelle? Sjoch dan hjir yn ús websjop.
De betelpagina wurdt laden