O O O O O O O O O O

6-13 maaie: de 'Drèentse week' by MeM

30 april 2018

Fan snein 6 maaie oant en mei snein 13 maaie stiet it Drintsk sintraal by Talepaviljoen Mem! Op ferskate mominten yn de wike is der in spesjaal programma mei ferrassende, leuke, gesellige mar boppe al 'Drèentse' bydragen. Wolkom by MeM!

De betelpagina wurdt laden