O O O O O O O O O O

3-10 juny: de Stellingwarver weke by Talepaviljoen MeM

29 maaie 2018

Snein 3 juny nimme we ôfskie fan de 'Zeeuwen' en wurdt it poadium oerdroegen oan de Stellingwerver taalmienskip. Besjoch it programma hjirûnder en kom ris del. Ek op mominten dat der gjin programmearring is, bist fansels fan herte wolkom. Foar in lekker bakje kofje of tee, sa'n hearlike tosti, in kâld bierke ... En ferjit net dyn moaiste wurd mei te nimmen!

Sjoch ek www.lanfantaal.nl.

De betelpagina wurdt laden