O O O O O O O O O O

Talentuin trekt duizenden schoolkinderen naar Lân fan taal in Leeuwarden

1 juni 2018

PERSBERICHT - Dit jaar is de Prinsentuin in Leeuwarden omgetoverd tot een Talentuin. De afgelopen weken hebben meer dan 3.000 schoolkinderen een bezoek gebracht aan de Talentuin in Lân fan taal. De komende periode staan nog zeker 1.500 schoolkinderen in de planning. ‘Der is lykwols noch romte foar mear groepen’, zegt Fokke Jagersma, projectleider voor de Talentuin bij de Afûk. ‘Basisskoallen en pjutteboartersplakken dy’t har noch net oanmeld hawwe foar in programma yn de Taletún riede wy lykwols wol oan om dat sa gau as mooglik te dwaan. De planning rint rap fol.’ De Talentuin is open tot eind oktober.

‘It is hjir krekt de Efteling’
Zo vertelt juf Madelon van OBS De Lamer uit Oldelamer. In de Talentuin gaan bezoekers op zoek naar en kunnen ze spelen met taal. Op schooldagen wordt er een speciaal programma aangeboden voor peuters, kleuters en leerlingen van de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. Na de voorbereidende lessen in de klas gaan peuters en kleuters in de Talentuin op zoek naar de vriendjes van Tomke of Rinze, helpen de kinderen van groep 3, 4 en 5 vuurtorenwachter Bonk om zijn vriendinnetje Vera uit de zee te redden en helpen de bovenbouwers Sietse om te ontsnappen uit het land van de Moaipraters.

Lettervermicelli in de vijver
Om de karakters uit de verhalen te helpen, gebruiken de kinderen verschillende interactieve kunstobjecten, die exclusief voor de Talentuin gerealiseerd zijn door Sibe Jan Kramer, Bouke Groen en Machiel Braaksma. Zo kunnen kinderen onder andere een boodschap seinen met een Semafoor, trekken vreemde geluiden hen naar een andere realiteit of worden ze geïnspireerd door een gedicht van lettervermicelli in de vijver. Voor de begeleiding van schoolgroepen wordt een beroep gedaan op de eigen leerkracht(en) en ouders, maar ook zijn er veel vrijwilligers, medewerkers van de Afûk en studenten van de ROC Friese Poort bij betrokken.

De Talentuin is een project van de Afûk binnen Lân fan taal en wil de bezoekers de rijkdom van taal en meertaligheid laten ervaren en hen activeren om zelf creatief met taal aan de slag te gaan. Voor de realisatie van het project werkt de Afûk intensief samen met verschillende partijen, zoals gemeente Leeuwarden, Keunstwurk, Cedin, ROC Friese Poort en provincie Fryslân.

Aanmelden: www.kultuerfilter.nl
Meer informatie ook op www.afuk.frl en op www.lanfantaal.frl.


Foto: archief Afûk

De betaalpagina wordt geladen