O O O O O O O O O O

24 juny-1 july: Sorbyske wike by Talepaviljoen MeM

18 juny 2018

By MeM stiet alle wiken in oare taal sintraal! Op snein 24 juny nimme yn in mienskiplik programma de Ieren ôfskied fan MeM en ynstallearje de Sorben harren ûnder MeM har rokken. Fan 14.00 oere ôf is elk wolkom by de Iers-Sorbyske middei mei muzyk fan Aindrias de Staic en Doimnic Mac Giolla Bhríde (Ierlân) en de Sorbyske band Kula Bula. It folsleine wykprogramma fynst hjirûnder. Mear ynfo oer MeM en/of Lân fan taal fynst op www.lanfantaal.frl.

Sorbyske wike by MeM - PARSEBERJOCHT / PERSBERICHT

De betelpagina wurdt laden