O O O O O O O O O O

Wa kin skiede fan in freon, in boekje mei treastrike wurden en gedichten

22 juny 2018

By de Afûk is ferskynd: Wa kin skiede fan in freon. Gedichten en wurden fan treast, te brûken foar roukaarten, advertinsjes en as treast foar neibesteanden, sammele troch Gerda van der Wijk.

Ik mis dy wêr’t ik hinnegean
of wêr’t ik hinnekear
de iere moarn, de dagen rûn
en jûntiids namstemear!

Bin ik allinne, triennen rinne
itsij treurich, itsij blij,
ik mis dy, o ik mis dy sa,
ik mis dy njonken my!

Guido Gezelle

Boekgegevens

Wa kin skiede fan in freon
Gedichten sammele troch Gerda van der Wijk
ISBN: 9789492176639
Ferkeappriis: € 9,95
Utfiering: ynbûn
Siden: 82

Besjoch of keapje fuortendaliks yn de Afûk websjop!
De betelpagina wurdt laden