O O O O O O O O O

Dolf Verroen en Mindert Wijnstra presenteren 'Bart & Bouke'

25 mei 2018

Op donderdag 31 mei wordt gepresenteerd:

Bart & Bouke

Geschreven door Dolf Verroen en Mindert Wijnstra met prachtige illustraties van Babs Wijnstra.

Bart en Bouke mailen. Ze maken kennis, ze maken ruzie, ze maken lol, maar ze hebben elkaar nog nooit gezien. Wordt dat nog wat? Of niet...................

Bart en Bouke maile. Se meitsje kennis, se meitsje rûzje, se meitsje wille, mar se ha elkoar noch noait sjoen. Wurdt dat noch wat? Of net................

Dolf Verroen en Mindert Wijnstra zijn beide schoolschrijvers. Dolf in het Nederlands en Mindert in het Fries. Vandaar dit boekje!

Dolf Verroen en Mindert Wijnstra binne beide skoalskriuwers. Dolf yn it Nederlânsk en Mindert yn it Frysk. Tegearre binne se twatalich. Dêrom dit boekje!

Aanbieding eerste exemplaar
Het eerste exemplaar wordt op donderdag 31 mei aangeboden om 11.00 uur aan de Commissaris van de Koning, Arno Brok. De presentatie vindt plaats op de T.J. Roordaschool yn Wytgaard.
Deze aanbieding betekent tevens een mooie afsluiting van het traject van Dolf Verroen en Mindert Wijnstra als schoolschrijvers in Wytgaard. Beide heren zetten er een punt achter. Dolf Verroen wordt 90 jaar en Mindert Wijnstra wil het vanwege zijn gezondheid wat rustiger aan gaan doen. “Ït hat moai west”, aldus Mindert Wijnstra.
www.deschoolschrijver.nl

Programma
10.15 uur : inloop
10.30 uur : afsluiting programma van de schoolschrijver
11.00 uur : aanbieding eerste exemplaar
11.15 uur L aan het eind van de presentatie krijgen alle kinderen van groep 3 t/m 8 een exemplaar van Bart & Bouke
Boekgegevens
Bart & Bouke
Dolf Verroen en Mindert Wijnstra
Illustraties: Babs Wijnstra
Uitvoering: Gebonden
ISBN: 978 9492176868
Verkoopprijs: € 14,95
www.afuk.frl

De betaalpagina wordt geladen