Agenda overzicht

1 juni

Praat mar Frysk Taalpraatsje

Stem af op Omrop Fryslân Radio en luister om 15.10 uur naar het taalpraatje van Praat mar Frysk. In het programma ‘Goeiemiddei’ hoor je dan de leukste nieuwtjes en interessante tips over het Fries. Bijvoorbeeld over de betekenis of achtergrond van woorden, over nieuwe apps, boeken, projecten en activiteiten, over optredens van bijvoorbeeld schrijvers of dichters, over gebruik van het Fries bij bedrijven en organisaties en nog heel veel andere onderwerpen. Luister maar! Vandaag staat er een bedrijf centraal.

8 juni

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stem af op Omrop Fryslân Radio en luister om plusminus 15.10 uur naar het ‘Taalpraatsje’ van Praat mar Frysk. In het programma ‘Goeiemiddei’ wordt je dan bijgepraat over interessante nieuwtjes en leuke tips over het Fries. Bijvoorbeeld over projecten, activiteiten en acties, over nieuwe boeken en apps, over optredens van schrijvers en dichters, over nieuws uit andere kleine talenregio’s en nog heel veel andere onderwerpen. Luister maar! Vandaag is Sito in de uitzending.

9 juni

Fryske Freed: wat doe jij vandaag in het Fries?

Iedere tweede vrijdag van de maand is het Fryske Freed! Wat dochsto hjoed yn it Frysk? Het kan van alles zijn: iets kleins, iets groots, iets serieus of juist iets ludieks. Hoe dan ook, doe wat extra’s met het Frysk, laat het zien en deel het met anderen. Praat mar Frysk zet in ieder geval iedere keer een bedrijf of organisatie in de schijnwerpers die wat speciaals doet met het Frysk en we delen activiteiten, ideeën en berichten van iedereen met #FryskeFreed. Dochst mei?

15 juni

Praat mar Frysk taalpraatsje: fergetten wurden

In het programma ‘Goeiemiddei’ op Omrop Fryslân Radio bespreekt Mirjam Vellinga iedere maand een bijzonder of vergeten Fries woord. Wat betekent het woord eigenlijk? Hoe werd of wordt het gebruikt? Wat is de oorsprong? Gebruiken we nu andere woorden en kunnen we dit woord misschien weer op nieuw introduceren? Vandaag is het om plusminus 15.10 uur weer tijd voor een nieuw vergeten Fries woord! Kijk hier voor de ‘fergetten wurden‘ die inmiddels de revue zijn gepasseerd.

22 juni

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stem af op Omrop Fryslân Radio en luister rond 15.10 uur naar het taalpraatje van Praat mar Frysk. In het programma ‘Goeiemiddei’ hoor je dan de leukste nieuwtjes en interessante tips over het Fries. Bijvoorbeeld over mooie Friese woorden, over nieuwe apps, boeken, projecten en activiteiten, over optredens van bijvoorbeeld schrijvers of dichters, over gebruik van het Fries bij bedrijven en organisaties en nog heel veel andere onderwerpen. Luister maar! Vandaag is Dieuwke in de uitzending met nieuws en wetenswaardigheden over (kinder)boeken en heit&mem.

28 juni

Deadline poëziewedstrijd Dichter fan Fryslân

Om Friese poëzie naar middelbare scholen te brengen, organiseert Dichter van Fryslân Sigrid Kingma een poëziewedstrijd. De vijf beste gedichten die aan de opdracht voldoen, worden als poster professioneel vormgegeven en verspreid op alle middelbare scholen in Fryslân. Voor elk winnend gedicht is €200,- beschikbaar gesteld. Hatsee! Bijdragen insturen kan vandaag nog! Kijk voor alle info op dichterfanfryslan.nl.

29 juni

Praat mar Frysk Taalpraatje

Stem af op Omrop Fryslân Radio en luister om 15.10 uur naar het taalpraatje van Praat mar Frysk. In het programma ‘Goeiemiddei’ hoor je dan de leukste nieuwtjes en interessante tips over het Fries. Bijvoorbeeld over de betekenis of achtergrond van woorden, over nieuwe apps, boeken, projecten en activiteiten, over optredens van bijvoorbeeld schrijvers of dichters, over gebruik van het Fries bij bedrijven en organisaties en nog heel veel andere onderwerpen. Luister maar! Vandaag staat er een bedrijf centraal.

11 september 29 september

Lês-mar-foar-wiken

Van 11 t/m 29 september worden de Lês-mar-foar-wiken georganiseerd. In die periode wordt in het voorschools en het primair onderwijs en via de bibliotheken extra aandacht gevraagd voor het voorlezen in het Fries, zodat zoveel mogelijk kinderen van 2 t/m 8 jaar zo vaak mogelijk in het Friezen worden voorgelezen. Overal in Fryslân kan voorgelezen worden uit het nieuwe Tomke-boekje. Ook krijgt elk kind een speciale ‘LMF’-editie van het tijdschrift heit&mem mee naar huis. Alle basisscholen krijgen een boekje toegestuurd met verhaaltjes en spelletjes over Keimpe de Krokodil én de scholen kunnen daarbij het LMF-pakket bezorgd krijgen.

4 oktober

BBA leest voor in het Fries Landbouwmuseum

Vandaag leest de Berneboeke-ambassadeur kinderen voor in het Fries Landbouwmuseum in Goutum. Want het is vandaag natuurlijk Werelddierendag. Opa’s, Oma’s, vaders en moeder kunnen het museum bezoeken, terwijl de kinderen worden voorgelezen en een leuke activiteit doen met de Berneboeke-ambassadeur. Opgeven kan via het Fries Landbouwmuseum.

6 oktober

Kinderboekenweek met de BBA op De Bernebrêge in Surhuisterveen

In het kader van de Kinderboekenweek is de Berneboeke-ambassadeur (BBA) vandaag op bezoek bij de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 van KBS De Bernebrêge in Surhuisterveen. Er is vandaag tijd om te vertellen over haar werk en voor te lezen uit een mooi Fries boek. Natuurlijk mogen de kinderen vragen stellen en gaan ze ook zelf aan de slag met een verhaal. Meer informatie over het werk van de Berneboeke-ambassadeur vind je op de speciale website!

11 oktober

Workshop Gysbert Japicxweek door de BBA

De Berneboeke-ambassadeur (BBA) is vandaag in stadhuis ‘de Tiid’ in Bolsward om aan twee groepen een mooie workshop te geven rondom de Gysbert Japicxweek. Waar anders dan op de thuisbasis van Gysbert Japicx, de grondlegger van de Friese literatuur?! De organisatie is in samenwerking met Tresoar en de bibliotheek in Bolsward. Meer weten over de Berneboeke-ambassadeur? Kijk op berneboekeambassadeur.frl.

14 oktober

Uitreiking Lytse Gysbert Japicxpriis

De Berneboeke-ambassadeur (BBA) zit dit jaar in de jury van de Lytse Gysbert Japicxpriis. Schoolkinderen uit de groepen 7 en 8 kunnen een gedicht insturen voor de nominatie van deze prijs. Uit de genomineerde gedichten wordt dan vervolgens het winnende gedicht gekozen. De winnaar mag zijn/haar winnende gedicht vandaag voorlezen in de Marinikerk in Bolsward. Spannend! Weten wat de BBA nog meer doet? Kijk dan eens op berneboekeambassadeur.frl.

17 oktober

Fierder mei Frysk

Fierder mei Frysk is het jaarlijkse congres voor docenten Fries uit het voortgezet onderwijs en het MBO. De studiedag is vandaag op NHL Stenden in Leeuwarden. Ook de Berneboeke-ambassadeur (BBA) is aanwezig. Zij verzorgt twee workshops waarin docenten Fries praktische handvatten krijgen aangereikt om in de klas aan de slag te gaan met lezen en leesbevordering. Meer weten over het werk van de BBA? Kijk dan eens op www.berneboekeambassadeur.frl.