header_0

Praat mar Frysk

Praat mar Frysk is de leukste campagne van Fryslân en iedereen kan meedoen! Like ons op onze Facebook-Fanpage, je kan ons volgen via Twitter, gratis promotiemateriaal bestellen of je Praat mar Frysk-idee inzenden via de website! Hoe leuk is dat?

Met de Praat mar Frysk-campagne willen we Friezen bewust maken van onze taal en identiteit en de meerwaarde laten zien van onze meertaligheid. Simpel gezegd: drempels verlagen om het Fries te gebruiken. Praat mar Frysk bij de bakker, bank, dokter, het gemeenteloket, in de bus en op het sportveld omdat het kan!

Kijk ook eens op: www.praatmarfrysk.nl

Meer informatie? Neem contact op met Mirjam Vellinga: m.vellinga@afuk.nl
De betaalpagina wordt geladen