O O O

Nieuwe prentenboeken van uitgeverij Afûk

16 augustus 2018

Bij de Afûk zijn weer een aantal prachtige nieuwe prentenboekjes verschenen. Bekijk ze in onderstaand persbericht of ga meteen naar de Afûk websjop.

Nije printeboeken fan de Afûk - PARSEBERJOCHT


Wa kin skiede fan in freon, een boekje met troostrijke woorden en gedichten

22 juni 2018

Bij uitgeverij Afûk verschenen: Wa kin skiede fan in freon. Gedichten en woorden van troost, te gebruiken voor rouwkaarten, -advertenties en als troost voor nabestaanden, verzameld door Gerda van der Wijk.

Ik mis dy wêr’t ik hinnegean
of wêr’t ik hinnekear
de iere moarn, de dagen rûn
en jûntiids namstemear!

Bin ik allinne, triennen rinne
itsij treurich, itsij blij,
ik mis dy, o ik mis dy sa,
ik mis dy njonken my!

Guido Gezelle

Boekgegevens

Wa kin skiede fan in freon
Gedichten verzameld door Gerda van der Wijk
ISBN: 9789492176639
Verkoopprijs: € 9,95
Uitvoering: ingebonden
Pagina's: 82

Bekijk of koop meteen in de Afûk websjop!


Hanneke de Jong auteur Aksjeboek foar Bern 2018

28 mei 2018

Op verzoek van Boeken fan Fryslân schrijft Hanneke de Jong het Aksjeboek foar Bern 2018, de illustraties worden gemaakt door Linda de Haan. Het wordt een boek voor kinderen in de onderbouw, geschikt om voor te lezen of om zelf te lezen. Het boek sluit aan bij het thema Vriendschap van de Kinderboekenweek.
Het actieboek is in de periode 29 september tot en met 31 oktober te koop voor de prijs van € 4,95 en wordt uitgegeven door uitgeverij Bornmeer.

Over de schrijver en illustrator

Hanneke de Jong (1952) schrijft kinder- en jeugdboeken in het Fries en het Nederlands, zoals De lêste brief/De laatste brief (2001, met een eervolle vermelding van de ‘Zoenjury’), Trettjin dagen om in spetterjend feest te organisearjen/Dertien dagen om een spetterend feest te organiseren (2013, Simke Kloostermanprijs), Wês net bang (2016, het waargebeurde verhaal over een zeventienjarig meisje dat vanwege de oorlog gevlucht is uit Syrië) en Heksegrytta (2017).

Linda de Haan (1976) illustreert voor prentenboeken, tijdschriften, les- en leesboeken en het kinderprogramma Fratsen van Omrop Fryslân. Zelf maakt ze ook prentenboeken waarvan het boek Koning & Koning/Kening & Kening dat se samen maakte met Stern Nijland in tien talen is gepubliceerd.


Dolf Verroen en Mindert Wijnstra presenteren 'Bart & Bouke'

25 mei 2018

Op donderdag 31 mei wordt gepresenteerd:

Bart & Bouke

Geschreven door Dolf Verroen en Mindert Wijnstra met prachtige illustraties van Babs Wijnstra.

Bart en Bouke mailen. Ze maken kennis, ze maken ruzie, ze maken lol, maar ze hebben elkaar nog nooit gezien. Wordt dat nog wat? Of niet...................

Bart en Bouke maile. Se meitsje kennis, se meitsje rûzje, se meitsje wille, mar se ha elkoar noch noait sjoen. Wurdt dat noch wat? Of net................

Dolf Verroen en Mindert Wijnstra zijn beide schoolschrijvers. Dolf in het Nederlands en Mindert in het Fries. Vandaar dit boekje!

Dolf Verroen en Mindert Wijnstra binne beide skoalskriuwers. Dolf yn it Nederlânsk en Mindert yn it Frysk. Tegearre binne se twatalich. Dêrom dit boekje!

Aanbieding eerste exemplaar
Het eerste exemplaar wordt op donderdag 31 mei aangeboden om 11.00 uur aan de Commissaris van de Koning, Arno Brok. De presentatie vindt plaats op de T.J. Roordaschool yn Wytgaard.
Deze aanbieding betekent tevens een mooie afsluiting van het traject van Dolf Verroen en Mindert Wijnstra als schoolschrijvers in Wytgaard. Beide heren zetten er een punt achter. Dolf Verroen wordt 90 jaar en Mindert Wijnstra wil het vanwege zijn gezondheid wat rustiger aan gaan doen. “Ït hat moai west”, aldus Mindert Wijnstra.
www.deschoolschrijver.nl

Programma
10.15 uur : inloop
10.30 uur : afsluiting programma van de schoolschrijver
11.00 uur : aanbieding eerste exemplaar
11.15 uur L aan het eind van de presentatie krijgen alle kinderen van groep 3 t/m 8 een exemplaar van Bart & Bouke
Boekgegevens
Bart & Bouke
Dolf Verroen en Mindert Wijnstra
Illustraties: Babs Wijnstra
Uitvoering: Gebonden
ISBN: 978 9492176868
Verkoopprijs: € 14,95
www.afuk.frl


Willem Schoorstra schrijft Fries kadoboek 2019

23 maart 2018

Op verzoek van Boeken fan Fryslân schrijft Willem Schoorstra het Friese kadoboek 2019. Schoorstra (1959) kreeg in yn 2005 de Fedde Schurerpriis voor Swarte Ingels. Naast het schrijven van romans houdt Willem Schoorstra zich bezig met scenario’s, radiocolumns (Omrop Fryslân) en essays.

In juni/juli wordt het iepenloftspul Rêdbâd in de theatertuin van Broeksterwoude opgevoerd dat gebaseerd is op zijn roman Rêdbâd – kronyk fan in kening. Van dit boek verschijnt binnenkort een Nederlandse vertaling en een herdruk van de Friese versie.

Over de schrijver
Bekende boeken van Willem Schoorstra zijn romans Swarte Ingels (2004), Rêdbâd (2011) en Pier, de profesij fan bline Simen (2015). Meest recent verscheen van hem de roman De nacht fan Mare (2017). Momenteel werkt hij aan een vertaling van de beroemde Poëtische Edda en aan een nieuw boek, een psychologische thriller. Het werk van Willem Schoorstra verschijnt bij uitgeverij Het Nieuwe Kanaal.


Nieuw bij uitgeverij Afûk: De Koma-Korrektor, de debuutroman van Baukje Zijlstra

15 maart 2018

Krekt op it stuit dat Betty Vonk, korrektor by in krante, dwaande is in boek te skriuwen oer it Indië-ferline fan har heit Siemen Vonk, rekket er yn koma. Siemen hat him yn 1945 oanmelden as oarlochsfrijwilliger foar Indië, mar hat dêr by in aksje in befel wegere. Wylst Siemen - fertize yn hallusinaasjes - yn it sikehûs leit, giet Betty op ûndersyk út nei it wêrom fan dy wegering.

Wilens is der by de krante in reorganisaasje geande dy't Betty twingt sels ek in kar te meitsjen. Mar hoe dochst dat as der mear fragen as antwurden lykje te wêzen, en wat makket dat in minske "nee" seit as it derop oankomt? Safolle partijen, safolle ferhalen, mar ien ding is wis: it ferhaal kin altyd wer opnij ferteld wurde.

Oer de skriuwster
Baukje Zijlstra (1967) is redakteur en skriuwer, en hat ferhalen publisearre yn ûnder oaren Ensafh, Friesch Dagblad en Revisor. Se hat ferskate prizen wûn foar har ferhalen, wêrûnder trije kear in Rely Jorritsmapriis. De Koma-Korrektor is har debútroman.

Boekgegevens
De Koma-Korrektor
Auteur: Baukje Zijlstra
ISBN: 9789492176806
Utfiering: paperback
Ferkeappriis: € 17,50
Siden: 254

Ek te keap fia ús websjop!


Rely Jorritsmaprijsvraag 2018 van start

5 maart 2018

LEEUWARDEN – De Rely Jorritsmaprijsvraag voor Friese verhalen en gedichten is weer opengesteld. Wie in aanmerking wil komen voor een Rely Jorritsmaprijs, kan een verhaal en/of gedicht inzenden. Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen anoniem en kan maximaal vijf verhalen en vijf gedichten bekronen. Elk bekroond verhaal of gedicht wordt beloond met €1000.
De inzendtermijn sluit 12 mei a.s.

Rely Jorritsma (Jellum 1905 – Nijmegen 1952) had in zijn testament bepaald dat er ieder jaar een prijsvraag moet worden uitgeschreven voor de beste vijf gedichten en de beste vijf verhalen in de Friese taal. Al vanaf 1954 wordt zijn wens verhoord. Tot 1 januari 2018 werd het bestuur van het Rely Jorritsma Fonds gevormd door het college van b. en w. van Littenseradiel, de gemeente van Rely’s geboortedorp Jellum. Nu Littenseradiel op 1 januari is opgehouden te bestaan, heeft de gemeente Leeuwarden – waartoe Jellum nu behoort – zich over de prijs ontfermd en de uitvoering ervan overgedragen aan de Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) te Leeuwarden.

De inzendingen moeten digitaal als bijlage worden aangeleverd aan ynfo@stiftingflmd.nl. Naam, adres en telefoonnummer en mailadres van de inzenders moeten in de e-mail worden vermeld, maar blijven voor de jury geheim.

Meer informatie op de website www.stiftingflmd.frl of bel met Antje Postma, tel. 0653127799.


Sipke's Elfstedentocht in Besteller60

1 maart 2018

In de Bestseller60 van het CPNB staat het pas verschenen tweetalige Gouden Boekje Sipke syn Alvestêdetocht/Sipke's Elfstedentocht inmiddels al op nummer 40.

Sipke syn Alvestêdetocht/Sipke's Elfstedentocht is een uitgave van uitgeverij Rubinstein en uitgeverij Afûk, geschreven door Lida Dykstra en prachtig geïllustreerd door Harmen van Straaten.

Meer weten of meteen bestellen? Kijk dan hier in onze websjop.

De betaalpagina wordt geladen