O O O

Fryslân zoekt een Dichter van Fryslân

18 juli 2017

Fryslân zoekt een Dichter van Fryslân. De dichter wordt gevraagd om in dichtvorm te reageren op wat er vandaag de dag in Fryslân speelt. Waar worden we stil van? Wat doet ons hart bonzen, of waar worden we domweg kwaad over? Wat stemt tot nadenken? Zo zullen persoonlijke, maar ook algemeen-maatschappelijke onderwerpen uit de actualiteit bij een breed publiek, in dichtvorm, onder de aandacht gebracht worden.

Kandidaten kunnen zich tot en met 10 september 2017 melden via fryslansiket@dichterfanfryslan.nl of zich aanmelden via de website www.dichterfanfryslan.nl.

Een jury, bestaande uit Tamara Schoppert, Obe Alkema en Peter van Lier, bepaalt uiteindelijke wie de komende twee jaar de titel Dichter van Fryslân mag dragen.

De Dichter van Fryslân schrijft zes tot tien gedichten per jaar bij een zelfgekozen gelegenheid of actuele gebeurtenis en krijgt hiervoor een vaste vergoeding van
€ 2.500,00 per jaar en € 250,00 voor elk gedicht. De uiteindelijke bekendmaking en benoeming van de eerste Dichter van Fryslân is op vrijdag 24 november 2017.

Het project ‘Dichter van Fryslân’ is een initiatief van de provincie Fryslân en wordt uitgevoerd door de Afûk. Met de benoeming van de Dichter van Fryslân wil de provincie bij een breder publiek meer aandacht vragen voor de kunstvorm poëzie.


Wj zoeken nieuwe collega's!

6 juli 2017

Versterk jij vanaf 1 september ons winkel-team? Of ben jij die full-time projectcoördinator voorschools onderwijs waar wij naar op zoek zijn?

Alle informatie over deze beide vacatures vind je hier.


Afûk boekwinkel wordt verbouwd!

29 juni 2017

Vandaag in de Leeuwarder Courant.


Nu te koop: de Moanne nr. 3

21 juni 2017

Bekijk'm hier en koop 'm in de boekhandel of neem een abonnement!


NIJ ferskynd: Spetter, spetter ... en oare ferskes

19 juni 2017

De moaiste (opsis)ferske en sykplaten út de Tomke-boekjes fan de ôfrûne 20 jier. Tomke hat se sels mei foar dy útsocht! Mei prachtige yllustraasjes fan Linda de Haan.
No te keap, ek yn ús websjop!


'Ynbyld' is de nije dichtbondel fan keunstneres/dichteres Elske Kampen

2 juni 2017

“Byld en tekst beynfloedzje elkoar ynhâldlik op in nijsgjirrige en foar de lêzer iepen wize”, sa seit Elske Kampen oer har wurk yn in wiidweidich fraachpetear mei Eppie Dam yn deMoanne nr. 3 (ferskiningsdatum 24 juny o.s.).

Dizze prachtige bondel is foar € 17,50 te keap yn de boekhannel. Of bestelle fia ús websjop kin fansels ek.

Bin ik op in eilân en inkeld mei myn each kin ik
de see berikke, wylst ropt in twingend freegjen
yn my om alles wat it sjocht te neamen

Mar leaver as te neamen, graaf ik.
Krij in skeppe en bûgje my foaroer en graaf.
En iepen-ticht en iepen-ticht is wylst it wikseljen
fan tij in núnderjend gerdyn, binne myn knibbels
wiet fan it heechspringend wetter en moarn
myn boksen mei bedrûge skom it wyt bewiis
dat ik hjir werklik wieBoekpresentatie Pykje Fjouwer / Kuikentje Vier

11 mei 2017

Auteur Lida Dykstra en yllustratrise Ina Hallemans presintearren woansdeitemoarn harren nije boek Pykje Fjouwer by Kinderboekwinkel De Toverlantaarn yn Ljouwert.
Lida Dykstra lies foar oan skoalbern fan groep trije fan de Trije Doarpen Skoalle út Reduzum.

Ina Hallemans tekene dêrnei prachtige skriezepykjes mei de bern. It boek is ek yn it Nederlânsk ferskynd as Kuikentje Vier.

Foto: Jacob van Essen, fotobureau Hoge Noorden


CdK Arno Brok neemt eerste exemplaar 'Friesland Vandaag' in ontvangst

11 mei 2017

Woensdagmiddag 10 mei heeft de Commissaris van de Koning Arno Brok in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek het eerste exemplaar van Friesland vandaag van Hans Koppen in ontvangst genomen.

In “Friesland vandaag” beschrijft Hans Koppen het Fryslân van nu uit historisch-geografisch perspectief. Het gaat over hoe mensen in de loop van de tijd het Friese land hebben ingericht en hoe ze hier hun bestaan hebben kunnen vinden. “Als inwoner van Friesland was ik verbaasd over wat ik zie in het landschap en ik wilde begrijpen wat ik zie, vanuit mijn vakgebied de geografie”.

Arno Brok vindt het een prachtige uitgave: “It moat ferplichte kost wêze op alle skoallen, it giet oer de skiednis mar ek oer de takomst.”

Het boek is ingedeeld in drie hoofdstukken: hoe Friesland eruitziet, hoe dat is gekomen en wat Friesland voor de mensen betekent. Het gaat over identiteit, cultuur, natuur en kunst.
”Elke Fries heeft zijn eigen identiteit, er is niet één Friese identiteit. Die identiteit leidt tot handelen zoals landbouw, industrie, steden, recreatie”, aldus Koppen.

Friesland Vandaag is ek te keap yn de Afûk websjop!

Foto: Jacob van Essen, Fotobureau Het Hoge Noorden

De betaalpagina wordt geladen