header_0

Taal voor de zorg

Taal is bepalend voor het welbevinden van zorgvragers. Voel ik me thuis, voelt het vertrouwd, ben ik op m’n gemak? Dat is belangrijk voor mensen. En dat gevoel, zo blijkt uit onderzoek, hangt samen met de taal die gesproken wordt door verzorgenden.

Taal bepaalt de afstand tussen verzorgende en zorgvrager. Een goed contact en een goede relatie met de zorgvrager hangen nauw samen met de kwaliteit van de zorg die geboden wordt. Het gebruik van taal bepaalt de afstand tussen verzorgende en zorgvrager. Het gebruik van de moedertaal verkleint die afstand en het moeten spreken van de standaardtaal maakt die afstand juist groter.

Onder de noemer taal voor de zorg reikt Dat wie doe sa ook interessante (achtergrond)informatie aan voor leidinggevenden, directies en beleidsmakers. Wat is bijvoorbeeld het belang van taalbeleid in de zorg? Op welke wijze kun je taal zichtbaar maken in de gebouwen en bij de medewerkers? Hoe verhoudt taal zich tot de nieuwe wet- en regelgeving (wmo)? Kijk op www.taalvoordezorg.nl voor meer informatie.

Dat wie doe sa werkt samen met zorgaanbieders om zorgvragers te stimuleren de eigen taal te gebruiken in zorgsituaties. Dit kan door de betreffende taal zichtbaar te maken op de zorglocatie door middel van bijvoorbeeld posters en buttons, maar ook door het aanbieden van workshops aan de verzorgenden.

Kijk voor meer informatie op www.datwiedoesa.nl, of neem contact op met Douwkje Douma.
De betaalpagina wordt geladen