Welke directeur helpt de Afûk verder vooruit?

De Afûk is een actieve, ondernemende organisatie, die als doel heeft om de Friese taal een volwaardige plek te geven in alle geledingen van de Friese gemeenschap.
De missie van de Afûk is: verbinden en delen. De Afûk wil haar doelen nog beter bereiken door de eigen activiteiten met die van anderen te verbinden en de expertise op het gebied van meertaligheid te vergroten door het delen van kennis en ervaring.
Doelen van de Afûk zijn: taalpromotie, taaloverdracht en cultuuroverdracht. Omdat die niet los van elkaar staan, wil de Afûk ook de samenhang daartussen vergroten. De Afûk richt zich daarbij op de volledige Friese gemeenschap, van kind tot oudere. De Afûk wil Friesland verbinden met de wereld en de wereld met Friesland.

De middelen die de Afûk gebruikt met het oog op de drie hoofddoelen zijn bij elkaar gebracht in Steunpunt, Onderwijs en Uitgeverij/winkel. De Afûk wil taal en meertaligheid meer zichtbaar maken, nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand brengen tussen gemeenschappen binnen en buiten Friesland en nieuwe impulsen geven aan het (cultuur)toerisme. De Afûk ziet de participatie in 'Lân fan taal' als een belangrijk middel om de volgende stap te zetten in de doorontwikkeling van de organisatie.


Welke directeur helpt de Afûk verder vooruit?


De uitdaging

De Afûk is een middelgrote organisatie met medewerkers met een hoog kennisniveau, die grote en kleine projecten leiden en ondersteunen. De Afûk streeft ernaar om de spil te zijn in het netwerk van organisaties die dezelfde doelen (voor een deel) delen. De Afûk denkt dat een dergelijke samenwerking het beste tot stand komt op grond van een gemeenschappelijke taalagenda, waar taalpromotie, taaloverdracht, cultuuroverdracht en onderzoek met elkaar verbonden worden.
De nieuwe directeur gaat daarin een voortrekkersrol vervullen, het is de verbindende netwerker. Hij of zij gaat ‘Lân van taal’ - samen met collega-organisaties - uitontwikkelen en op de kaart zetten. ‘Lân van taal’ is een speerpunt in het kader van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa 2018.
De directeur heeft een autonome visie op de toekomst van de organisatie en duidelijke ideeën over de te varen koers.
Hij/zij is een ondernemer die lef heeft, heeft een antenne voor ontwikkelingen in de omgeving die van invloed zijn op de organisatie, boort nieuwe werkterreinen aan en durft buiten gebaande paden te treden om doelen te bereiken en doet dat op een resultaat- en doelgerichte wijze.

De nieuwe directeur is:
- een persoon die in staat is om zich soepel te bewegen in een politiek, onderwijskundig en cultureel krachtenveld en op een adequate wijze politieke en maatschappelijke wensen weet te vertalen naar de organisatie/producten;
- de stuurman/-vrouw die zich verantwoordelijk voelt voor het handelen van de organisatie maar verantwoordelijkheid ook durft te delegeren;
- een cultuurdrager die in alles een voorbeeldfunctie heeft.
Kortom: het is een moderne leider die in staat is de netwerkorganisatie verder door te ontwikkelen. Het is de leider die oog heeft voor talent, talenten op de juiste wijze weet in te zetten en ontwikkeling stimuleert.

Wat brengt de nieuwe directeur mee?
- Academisch denk- en werkniveau
- Meerjarige ervaring als leider van een organisatie of bedrijf
- Actieve beheersing van de Friese taal
- Kennis van een netwerkorganisatie
- Financieel bewustzijn en politiek sensitief
- Competenties: ondernemingszin, verantwoordelijkheid, interpersoonlijke vaardigheden, visie, leiderschap, netwerken, omgevingsbewustzijn en resultaatgerichtheid

Wat biedt de Afûk?
Naast een innovatieve, dynamische en vlotte organisatie met jonge professionals, een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket. Het salaris bedraagt maximaal € 6.499,- bij een aanstelling van 36 uur per week (schaal 14 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, 01-06-2016), e.e.a. afhankelijk van opleiding en ervaring.

De procedure

Bent u de geschikte kandidaat die als nieuwe directeur de Afûk verder vooruit kan helpen? Dan komen we graag met u in contact. U kunt uw reactie tot uiterlijk 17 oktober 2017 per mail richten aan bestjoer@afuk.nl, onder vermelding van vacature directeur.
Een zelfbeoordelingsinstrument en assessment maken onderdeel uit van de procedure.

Voor een uitgebreid functieprofiel en verdere informatie over de organisatie:

Functie- en competentieprofiel directeur Afûk
Afûk - een moderne netwerkorganisatie
Leiderschap en management in de netwerkorganisatie
Beliedsplan 2016-2020
Produktferslach 2016

educatief begeleiders Taletún

Wij zoeken jou!
Help jij ons om van Lân fan taal een groot succes te maken?


In 2018 wordt Ljouwert-Fryslân de Culturele Hoofdstad van Europa. Lân fan taal is daar een belangrijk onderdeel van. Lân fan taal wil nieuwe ervaringen bieden in andere talen en disciplines dan je wellicht gewend bent. Lân fan taal geeft ruimte om het belang en de diversiteit van taal te leren kennen, ervaren en vooral voelen. De Afûk realiseert voor Lân fan taal een Talentuin en een Talenpaviljoen in de Prinsentuin in Leeuwarden.

Talentuin: speel- en ontdekplek voor kinderen


In 2018 verandert de Prinsentuin in Leeuwarden in een Talentuin! Net als bloemen in een echte tuin groeit en bloeit er dan taal. Van letter tot woord(je), van woordje tot zin, van zin tot verhaal tot boek tot … tot … ach, eigenlijk is alles taal! In de Talentuin ga je op zoek naar taal, speel je met taal, beleef je taal en maak je taal.

De jongsten gaan in de Talentuin op zoek naar de vriendjes van Tomke (peuters) of Rinze de Kikkert (groep 1 en 2). Voor de kinderen van groep 3, 4 en 5 gaat er in de tuin een wereld aan talen open: zij gaan op zoek naar- en ontdekken bekende maar ook onbekende talen en geheime boodschappen. Voor de groepen 6, 7 en 8 wacht een spannend (taal)avontuur. Wat gebeurt er met je als je in een land komt waar je de taal niet kent?

In de perioade van 31 maart t/m 28 oktober 2018 verwachten wij alle dagen (schoolvakanties uitgezonderd) schoolgroepen in de Talentuin. Voor de begeleiding van die groepen zijn wij op zoek naar

educatief begeleiders Taletún


Als educatief begeleider ontvang je schoolgroepen, je geeft instructie en informatie en je begeleidt groepen door de tuin. Je bent aanspreekpunt voor docenten/begeleiders en kinderen, want jij weet immers hoe het zit en hoe het werkt.

- Jij kunt kinderen enthousiasmeren
- Jij bent een improvisatietalent en kunt inspelen op de groepsdynamiek;
- Jij hebt affiniteit met taal, cultuur, educatie en vrij spel;
- Jij bent beschikbaar voor minimaal 5 schooldagen (of meer) in de periode 31 maart t/m 28 oktober 2018;
- Jij beheerst het Fries en het Nederlands actief. Andere talen zijn ook welkom!

Wij bieden
- een geweldige ervaring in een super leuke (werk)omgeving;
- een vrijwilligers- en onkostenvergoeding;
- de benodigde informatie en instructie.

Werklocatie: Prinsentuin, Leeuwaden

Is dit wat voor jou?


Stuur dan meteen je persoonlijke gegevens met een korte motivatie naar Corry van der Vee: c.vandervee@afuk.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.
Wil je eerst nog wat meer weten? Dat kan natuurlijk. Stuur dan je vragen in een mailtje aan Fokke Jagersma: f.jagersma@afuk.nl.

gastheren en –vrouwen Talenpaviljoen

Wij zoeken jou!
Help jij ons om van Lân fan taal een groot succes te maken?


In 2018 wordt Ljouwert-Fryslân de Culturele Hoofdstad van Europa. Lân fan taal is daar een belangrijk onderdeel van. Lân fan taal wil nieuwe ervaringen bieden in andere talen en disciplines dan je wellicht gewend bent. Lân fan taal geeft ruimte om het belang en de diversiteit van taal te leren kennen, ervaren en vooral voelen. De Afûk realiseert voor Lân fan taal een Talentuin en een Talenpaviljoen in de Prinsentuin in Leeuwarden.

Talenpaviljoen: de huiskamer van talen


Het Talenpaviljoen is dé plek waar het publiek kennis kan maken met een grote verscheidenheid aan taalgemeenschappen uit Europa, Nederland en Leeuwarden.

Het paviljoen is de ontmoetingsplaats voor taalgemeenschappen in Lân fan taal. Op vaste momenten in de week worden er optredens en andere activiteiten geprogrammeerd. De ruimte heeft een open, uitnodigend en warm karakter waar mensen graag hun tijd doorbrengen. In het paviljoen kun je ook een kop koffie drinken of een hapje eten. De horeca wordt verzorgd door BUOG in samenwerking met Hoor Friesland.

Het dak van het paviljoen wordt in de loop van 2018 bekleed met mooiste woorden. Die woorden worden ingebracht door de taalgemeenschappen waarmee wordt samengewerkt maar ook bezoekers wordt gevraagd hun mooiste woord achter te laten.

Voor de periode 31 maart t/m 28 oktober 2018 verwelkomen wij 7 dagen per week allerlei bezoekers. Hiervoor zijn wij op zoek naar

gastheren en –vrouwen Talenpaviljoen


Als gastheer/-vrouw ontvang je gasten en informeert hen over de talen in -, het programma van – en het idee achter het Talenpaviljoen. Het betreft dus géén functie in de bediening.

- Jij hebt goede sociale vaardigheden;
- Jij staat open voor anderen;
- Jij bent geïnteresseerd in taal en cultuur;
- Jij bent minimaal 5 keer een donderdagavond, zaterdagmiddag of zondagmiddag beschikbaar (periode 31 maart t/m 28 oktober);
- Jij beheerst de Friese, Nederlandse en bij voorkeur ook de Engelse taal. Andere talen zijn overigens ook van harte welkom!

Wij bieden
- een geweldige ervaring in een super leuke (werk)omgeving;
- een vrijwilligers- en onkostenvergoeding;
- de benodigde informatie en instructie.

Werklocatie: Prinsentuin, Leeuwaden

Is dit wat voor jou?


Stuur dan meteen je persoonlijke gegevens met een korte motivatie naar Corry van der Vee: c.vandervee@afuk.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.
Wil je eerst nog wat meer weten? Dat kan natuurlijk. Stuur dan je vragen in een mailtje aan Mirjam Vellinga: m.vellinga@afuk.nl.
De betaalpagina wordt geladen