Foto: archief Afûk

Aldjiersdei: Afûk winkel en kantoar ticht

31 Desimber

Sorry, we binne der hjoed net. Woansdei 2 jannewaris binne we fan 9.00 oere ôf wer berikber, lykwols ús winkel is dan noch in dei ticht yn ferbân mei it tellen fan de foarried. Van tongersdei 3 jannewaris ôf bist ek wer fan herte wolkom yn ús Fryske boek- en kadowinkel. Sjoch hjir foar aktuele iepeningstiden of winkelje 24/7 yn ús webshop. Foar 2019 winskje wy elkenien folle lok en seine!