Anne Feddema. Foto: Marleen Annema

Anne Feddema, Martin Reints en Edwin de Groot: Poëdidos – Poëzie en (Ban)didos

12 maart 2020 15 maart 2020

In programma foar freonen en troch freonen mei foardracht en muzyk fan alsidich keunstner Anne Feddema, skriuwer/dichter Martin Reints en skriuwer/dichter Edwin de Groot. Te sjen en te hearren op tongersdei 12 maart om 20.00 oere yn Snackbar de Jong yn  Beetstersweach, sneon 14 maart fan 15.00 – 16.00 oere by Boekhannel Van der Velde Ljouwert, sneon 14 maart om 20.30 oere yn PERDU yn Amsterdam en snein 15 maart om 14.30 oere yn Café De Bak, dbieb Ljouwert.