Foto: Marleen Annema

BBA op besite op De Frissel, Drachtster Kompenije

22 juny

Hjoed komt de Berneboeke-ambassadeur op SWS De Frissel yn Drachtster Kompenije. De skoalle hat de Lêskoffer besteld, sadat Lida Dykstra ekstra oan de slach kin mei bygelyks in tekendiktee of ynspiraasjeopdracht. By de boeken út de Lêskoffer binne troch elkenien fergees lesbrieven te downloaden op www.berneboekeambassadeur.frl.