BoekWinterBoekfeest

31 jannewaris

Boeken fan Fryslân presintearret: it BoekWinterBoekfeest. Yn Café de Bakkersdochter yn Snits (Scharnestraat 17) fan 20.00 oere ôf. Wa wint de ferhalewedstriid en bringt syn/har ferhaal oer it fuotljocht? Mei dêrneist optredens fan oare Fryske skriuwers, lykas Sipke de Schiffart, Willem Schoorstra, Klaas Jansma, Baukje Zijlstra en Henk van der Veer en live-muzyk fan it duo Weima & vd Werf. It tema fan it feest is ‘Koek en Sophie’. Elkenien is fan herte wolkom!