Foto ANP

Charles Dickens dagen yn Ljouwert

15 desimber 16 desimber

Op 15 en 16 desimber stiet Ljouwert yn it teken fan Charles Dickens. Akteurs krûpe yn de hûd fan personaazjes út de ferhalen fan Dickens dus sjoch net raar op as’t Ebenezer Scrooge, Oliver Twist of Fagin en de dievebinde tsjin it liif rinst. Mar fansels ek krystmerk, koaren, âlde ambachten en noch folle mear: op it Aldehoustertsjerkhôf komt in Winter Wonderland met teatertinten fol aktiviteiten. Ek de Afûk winkel is sneon 15 desimber hielendal yn Dickens styl en iepen fan 10.30-22.00 oere! Snein 16 desimber is ús winkel ekstra iepen fan 12.00-18.00 oere. Mear ynfo op http://www.charlesdickensleeuwarden.nl/.