Deadline BoekfeestBoek-ferhalewedstriid

4 septimber

Doch mei oan de ferhalewedstriid fan Boeken fan Fryslân (BFF)  yn it ramt fan it BoekfeestBoek dat op freed 10 septimber yn Paviljoen MeM yn Bûtenpost holden wurdt! Skriuw in koart ferhaal fan 750-1000 wurden yn it Frysk of ien fan de Fryske streektalen en win in optreden en in publikaasje fan dyn ferhaal. It tema foar it feest en dus ek it ferhaal is ‘LOS’ yn de breedste sin fan it wurd. Mear ynfo fynst hjir. Download ek de poster mei mear ynformaasje oer it feest.