Foto: Istock

1e en 2e krystdei

25 desimber 26 novimber 2020

Ek de krystdagen fan 2020 sille ûngetwiveld oars wêze as oare jierren: mear thús, minder fisite, net op stap. Dus, kom rom foar de krystdagen by ús del yn ús boek- en kadowinkel of winkelje – op tiid – yn ús websjop en begraaf dy mei de krystdagen lekker mei in steapel boeken op de bank. By ús fynst nammentlik in hieieiel soad boeken dy’t it lêzen mear dan wurdich binne! NB op 1e en 2e krystdei is ús winkel ticht.