Literêr festival Harns

25 juny

De biblioteek, boekhannel en it museum yn Harns organisearje hjoed de twadde edysje fan it Literair Festival Harlingen, mei û.o. Nelleke Noordervliet, Joost Oomen, Gerbrand Bakker, Michel Krielaars, Tsead Bruinja & ZEA en de Dichter fan Fryslân. Tickets à € 10,00 kinst hjir bestelle. Moarns is der tusken 10.00-12.00 oere in fergees berneprogramma. Mear ynformaasje fia de website fan de biblioteek.