Foto: Omrop Fryslân, Auke Zeldenrust (Lyts Frysk Diktee 2019)

Lyts Frysk Diktee

21 april 2020

Yn de Steateseal fan it Provinsjehûs yn Ljouwert nimme fannemiddei de bêste Frysk skriuwende skoalbern it tsjin inoar op yn it Lyts Frysk Diktee. Skriuwster fan ûnder oare It Deiboek, Janny van der Molen, skriuwt it bernediktee. De bern (boppebou basisskoalle) kinne harren fia de eigen skoalle kwalifisearje foar it diktee. Mear ynfo en nijs op www.fryskdiktee.nl.