Foto: Afûk boek- en kadowinkel

Nasjonale Berneboekewike

5 oktober 16 oktober 2022

Dizze wike is it ‘Kinderboekenweek’ yn Nederlân. Fan ‘t jier is it tema ‘Gi-ga-groen’. Fansels is der ek dit jier wer in berneboekewikegeskink. Dizze kear is dat is dat in ferhaal út de rige De waanzinnige boomhut fan de populêre bestsellerauteurs Andy Griffiths en Terry Denton. Bysûnder is dat it geskink fan ‘t jier ek yn in Fryske oersetting te krijen is! By besteging fan op syn minst € 15,00 oan berneboeken krigest it boekewikegeskink kado fan de boekhannel. De Berneboekewike/Kinderboekenweek is in kampanje fan de CPNB.