Nasjonale Boekewike

29 maaie 6 juny 2021

Dizze wike is it Nasjonale Boekewike, dus tiid foar it Boekenweekgeschenk! Fan ‘t jier krigest by besteging fan minimaal € 15,00 oan boeken it boekewikegeskink Wat wij zagen fan Hanna Bervoets kado, mar kinst ek kieze foar de Fryske oersetting makke troch Baukje Zijlstra: Wat wy seagen. Om drokte te sprieden en it winkeljen foar elk feilich te hâlden, is it geskink de hiele moanne juny beskikber! Winkelje 24/7 yn ús websjop.afuk.frl of kom ris del yn ús Fryske boek- en kadowinkel yn Ljouwert!  #stypjedynboekhannel #steunjeboekhandel