Foto: Voorleeslunch 2019 mei Catharine Keyl. © Julie-Hrudova

Nasjonale Foarlêslunch

1 oktober

Op ‘Nationale Ouderendag’ wurdt tradysjoneel de ‘Nationale Voorleeslunch’ organisearre. Bekende en ûnbekende Nederlanners lêze dan yn it hiele lân foar oan âlderein. Mei de ‘Nationale Voorleeslunch’ wol de Leescoalitie sjen litte dat foarlêzen ek foar âlderen in noflike en ferbinende aktiviteit wêze kin. It ferhaal fan dit jier skreaun is troch Mensje van Keulen. Sûnt in pear jier wurdt it foarlêslunsjferhaal ek oersetten én foarlêzen yn it Frysk. Sjoch hjir foar mear ynformaasje!