Arjan Hut, foto: Haye Bijlstra, Tresoar

Poetry & Storytelling Festival 2020

6 juny

Hjoed om 19.00 oere kinst der fia alle social mediakanalen fan stedsskouboarch De Harmonie yn Ljouwert by wêze! Tidens dit ‘event’ sille in tal fan de bêste nije en fêstige nasjonale en ynternasjonale skriuwers, dichters, storytellers en singer-songwriters wurk foar dy foardrage fanút harren eigen hûs of tún. De live presintaasje if yn hannen fan Tim Honnef. Mear ynfo oer de artysten en it festival fynst op: www.timhonnef.nl/poetry-storytelling-festival-2020.