Praat mar Frysk taalpraatsje – mei Sito fan Praat mar Frysk

7 desimber

Stim om 15.10 oere ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje nei ús Taalpraatsje. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan we de leukste nijtsjes en ynteressante tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan in bepaald wurd, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan bygelyks skriuwers of dichters, oer it brûken fan it Frysk troch bedriuwen en organisaasjes en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Sito yn de útstjoering.