Foto: Istock

Sinteklaas is jierdei!

5 desimber

Foar de allermoaiste Fryske Sinteklaze kadootsjes giest fansels nei de Afûk Fryske boek- en kadowinkel yn Ljouwert. Fynst ús oan de Bûterhoeke foar de Aldehou oer. Of winkelje yn ús webshop, dat kin fansels ek. Wy pakke dyn … Sinteklaas syn kadootsjes, moai foar dy yn, ek as’t online in bestelling dochst. En wistest dat it ferstjoeren fan bestellings om ‘e feestdagen hinne by ús altyd ekstra foardielich is? Folgje ús foar dat en oar nijs fia ús socials en/of abonnearje dy op ús moanlikse nijsbrief.