Foto: Jan de Vries

‘Taaleilanden’, lêzing en muzyk yn Lewinski Snits

17 Maart
| 15:30 - 18:30

Fannemiddei om 15.30 oere by Lewinski yn Snits: ‘Taaleilanden in Friesland’, een lêzing lardearre mei live muzyk. De lêzing, fersoarge troch Siebren Dijk, giet oer it ûntstean en de hjoeddeistige stân fan saken fan de dialekten yn Fryslân. Hein Jaap Hilarides, Sake Hijlkema en Jan de Vries jouwe dêr  foarm oan mei muzyk fan ferskate ‘taaleilanden’. In middei foar elk dy’t fan de Fryske taal hâldt! Mear ynformaasje fia www.lewinski.nl.