Nij ferskynd: It aldermoaiste Dinoboek

Frije tiid
21 jannewaris 2019
It hie net folle skeelt en de dino's wienen ek oanspield op it strân fan Skylge. Gelokkich sieten se goed ynpakt op in oar grut skip en leit It aldermoaiste Dinoboek no foar dy yn de boekwinkel! Yn dit moaie, stevige kartonboek steane net allinne moaie plaatsjes. It sit ek grôtfol mei spannende flapkes en super leuke lûden! Kinsto de lytse dino's fine? En de grutte? Wat foar dino is it en wat yt er? No foar € 14,99 te keap, ek yn ús webshop.