Utrikking Gysbert Japicxpriis 2019. Foto: Petra Kroon

Adviescommissie Gysbert Japicxpriis 2021 benoemd

Boeken fan Fryslan
19 februari 2021
Nynke Heeg, Hein Jaap Hilarides en Jannes van der Velde zijn door Gedeputeerde Staten benoemd als leden van de adviescommisie voor de Gysbert Japicxpriis 2021. Die prijs voor Fries literair werk wordt op zaterdag 6 november uitgereikt. Provincie Fryslân, Tresoar, gemeente Súdwest Fryslân en de Gysbert Japicx Holckema Stichting organiseren in die maand een literair weekend in Bolsward. Daar zal de winnaar de prijs in ontvangst nemen.

Er zijn dit jaar geen nominaties voor de prijs. De Gysbert Japicxpriis geeft erkenning voor de literaire kwaliteit van de prijswinnende schrijver. De schrijver behoort daarmee tot de literaire top van Fryslân. Om daar recht aan te doen, gaat alle aandacht uit naar de winnaar en zijn of haar werk. Het werk van winnaar krijgt een podium in het literaire weekend in november. Verschillende literaire partijen werken mee aan de organisatie van dit weekend.

Over de adviescommissieleden
Nynke Heeg is geboren en getogen in de Friese Greidhoeke. Ze werkt als freelance acteur voor televisie en theater. In 2018 tourde zij het hele land door met de succesvolle muziektheatervoorstelling ‘Senang’. In het noorden werkt ze regelmatig voor o.a. Tryater en Peergroup. Ook werkt ze als stemactrice voor Omrop Fryslân en SBS6. In 2020 is Nynke begonnen aan haar opleiding tot docent Frysk aan de NHL.

Hein Jaap Hilarides is geboren in Sint Jacobiparochie. Hij volgde een opleiding aan het Van Hall Instituut en studeerde Engels aan de NHL in Leeuwarden. Daarna studeerde hij Engels aan de RUG en Fries aan de UvA. Hilarides is schrijver en cultuurmaker. Zijn nieuwste roman, Beppe Xenia, is net verschenen. Het is deel 2 van een kroniek over de Bildtse familie Wassenaar. In 2017 verscheen het eerste boek uit de kroniek: De trekker fan Troje.

Jannes van der Velde studeerde algemene literatuurwetenschappen en bedrijfskunde. In het dagelijks leven is hij beleidsstrateeg bij de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland en verbonden aan de DECP als Afrika Deskundige. De DECP is een kennisprogramma van Nederlandse Werkgevers in landen over de hele wereld. Van der Velde was ook meer dan tien jaar bestuurslid van Tresoar en adviseerde in die rol over verbetering van het Friese literaire klimaat.

Over de prijs
De Gysbert Japicxprijs wordt eens per twee jaar uitgereikt. Het ene jaar voor Friestalig proza en het andere jaar voor Friestalige poëzie. In 2021 wordt de prijs toegekend aan een dichter die tussen 2017 en 2020 werk heeft gepubliceerd. De prijs is in 1947 ingesteld door de provincie Fryslân. De organisatie is in handen van Tresoar.

De winnaar van de vorige editie was Aggie van der Meer (zie foto). Zij kreeg de prijs voor haar complete oeuvre. De prijs is vernoemd naar Gysbert Japicx (1603-1666), de bekendste Friese renaissanceschrijver. Japicx is geboren in Bolsward. Hij wordt gezien als de grondlegger van het Fries als moderne geschreven taal.

Meer informatie over de prijs is te lezen op de website van Sirkwy, de literatuurwebsite van Tresoar.