Afûk is lid van het Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD)

Over het Fries
19 april 2019
De Afûk is deze week geaccepteerd als lid van het NPLD. Door dat lidmaatschap is de Afûk verbonden met 41 organisaties die actief zijn op het gebied van taalpromotie, taalbeleid en taalleren. De andere leden komen onder andere uit Wales, Ierland, Schotland, Baskenland, Friulië, Finland, Catalonië, Macedonië en Bretagne. Op dit moment is Friese gedeputeerde Sietske Poepjes voorzitter van het NPLD.

Het NPLD heeft als doel om op Europees niveau de bewustwording te verhogen met betrekking tot het grote belang van taaldiversiteit. NPLD stimuleert het delen van kennis en ‘best practices’ tussen besturen, beleidsmakers, uitvoerders, onderzoekers en zaakkundigen uit heel Europa door het organiseren van o.a. bijeenkomsten en congressen.

“Troch it lidmaatskip kinne wy direkte ferbiningen lizzen mei oare taalpromoasje-organisaasjes yn Europa, kennis útwikselje en mei-inoar gearwurkje op it mêd fan taallearen, taalbelied en taalpromoasje”, vertelt Mirjam Vellinga, projectleider bij de Afûk. “Dat soarget foar ynnovaasje en mear finansjele mooglikheden om’t wy in berop dwaan kinne op Europeeske regelingen, lykas Creative Europe en Erasmus+ . Troch it bondeljen fan krêften soargje wy der boppedat foar dat it belang fan lytse talen en meartaligens makliker en heger op de ynternasjonale en nasjonale aginda’s fan oerheden en oare organisaasjes komt te stean.”