Foto: Fryske Akademy

Akademydei

13 september

De ‘Akademydei’ is de jaarvergadering voor leden en donateurs van de Fryske Akademy. Vandaag van 13.30-17.00 uur in het Oranje Hotel Leeuwarden, Stationsweg 4. Naast een gevarieerd programma is Boeken fan Fryslân aanwezig met de verkoop van de mooiste Friese boeken. Voor meer informatie en aanmelden kijk je op www.fryske-akademy.nl.