Rely Jorritsma, foto: FLMD

Deadline voor het inzenden van werk voor de Rely Jorritsmapriis 2022

15 mei

Vandaag is de deadline voor het inzenden van bijdragen voor de ‘Rely Jorritsmapriisfraach’ 2022! Dit jaar is de 68ste keer dat de prijsvraag wordt uitgeschreven. Wie mee wil dingen naar de prijs (een winnend verhaal of gedicht wordt gehonoreerd met € 1.000,00) kan vandaag zijn bijdrage nog insturen. Een onafhankelijk jury beoordeelt de inzendingen anoniem en kan maximaal vijf verhalen en vijf gedichten bekronen. De jury voor 2022 bestaat uit Rianne Blokzijl, Beart Oosterhaven en Oene Spoelstra. Kijk ook op www.stiftingflmd.frl.