Foto: Jacob Stienstra / kolleksje Tresoar

Dag van de Friese Letterkunde

6 november

Vandaag vindt in Leeuwarden de 3e ‘Dei fan ’e Fryske Letterkunde’ (Dag van de Friese Letterkunde) plaats. In 2020 wordt herdacht dat het 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd. In samenhang daarmee organiseren de Fryske Akademy en Tresoar een congres over het thema Bevrijding in de Friese literatuur. De Dag van de Friese Letterkunde wil niet enkel een podium zijn voor het verspreiden van kennis over de Friese literatuur en letterkunde, maar ook een gelegenheid om het netwerk te verstevigen, zowel van kenners van de Friestalige letteren als kenners van Nederlandse of anderstalige letteren. Op de Letterkundedag is ook ruimte voor discussie over hoe de kennis van Friese literatuur verbreed en vergroot kan worden.