Fierder mei Frysk

17 oktober

Fierder mei Frysk is het jaarlijkse congres voor docenten Fries uit het voortgezet onderwijs en het MBO. De studiedag is vandaag op NHL Stenden in Leeuwarden. Ook de Berneboeke-ambassadeur (BBA) is aanwezig. Zij verzorgt twee workshops waarin docenten Fries praktische handvatten krijgen aangereikt om in de klas aan de slag te gaan met lezen en leesbevordering. Meer weten over het werk van de BBA? Kijk dan eens op www.berneboekeambassadeur.frl.