Foto: Istock

Fryslândag in Brussel

9 oktober 2020

Provincie Fryslân organiseert vandaag haar jaarlijkse ‘Fryslândei’ voor de Europese Unie. Deze dag valt -niet toevallig- in de European Week of Regions and Cities en staat in het teken van de waarde van minderheidstalen in de Europese context. De provincie presenteert Fryslân op die dag aan een groot, internationaal publiek. Het is voor de derde keer dat zo’n dag wordt georganiseerd in Brussel. De avond voorafgaand is er een netwerkbijeenkomst georganiseerd door de SNN (Coalition of the Northern Netherlands), als onderdeel van de ‘European week of Regions and Cities’. Vertegenwoordigers van de Afûk zijn bij de ‘Fryslândei’ aanwezig.