Lês-mar-foar-wiken

9 september 27 september 2024

Elk jaar in september worden de Lês-mar-foar-wiken georganiseerd. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor het voorlezen in het Fries aan kinderen van 2 t/m 8 jaar. Overal in Fryslân wordt (extra) voorgelezen in het Fries: op de kinderopvang, bij gastouders, op scholen en natuurlijk thuis! Voor de peuters verschijnt in het thema ‘eigenwijs’ een nieuw Tomke-boekje, voor de oudere kinderen (4 t/m 8 jaar) verschijnt een nieuw ‘Keimpe-boekje’ in hetzelfde thema. Daarnaast worden er diverse voorlees-, theater-, dans- en zangactiviteiten georganiseerd in de bibliotheken van Fryslân. Meer informatie vind je op lesmarfoar.frl.