Lês-mar-foar-wiken

11 september 29 september 2023

Van 11 t/m 29 september worden de Lês-mar-foar-wiken georganiseerd. In die periode wordt in het voorschools en het primair onderwijs en via de bibliotheken extra aandacht gevraagd voor het voorlezen in het Fries, zodat zoveel mogelijk kinderen van 2 t/m 8 jaar zo vaak mogelijk in het Friezen worden voorgelezen. Overal in Fryslân kan voorgelezen worden uit het nieuwe Tomke-boekje. Ook krijgt elk kind een speciale ‘LMF’-editie van het tijdschrift heit&mem mee naar huis. Alle basisscholen krijgen een boekje toegestuurd met verhaaltjes en spelletjes over Keimpe de Krokodil én de scholen kunnen daarbij het LMF-pakket bezorgd krijgen.