Presentatie van de Friese vertaling van het Lexicon Frisicum

26 februari 2020

Het Lexicon Frisicum van Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) kan worden gezien als het begin van de lexicografie van het moderne Fries. Het lexicon heeft uiteindelijk geleid tot het wetenschappelijke Wurdboek fan de Fryske taal (1984-2011) en allerlei andere woordenboeken die bij de Fryske Akademy zijn verschenen. Van 2018 tot 2020 is er gewerkt aan het toegankelijk maken van het Lexicon Frisicum met lexicograaf Anne Dykstra als trekker van dit immense project. Na een inleiding door dr. Anne Dykstra wordt de vertaling vandaag op het provinciehuis aan de CdK drs. A.M.M. Brok aangeboden. útnûging presintaasje oersetting Lexicon Frisicum