Presentatie historisch jaarboek De Vrije Fries 2019

13 december

Vanaf 15.30 uur, ergens in de binnenstad van Leeuwarden is vandaag de presentatie van de 2019-editie van het historisch jaarboek De Vrije Fries. Een uitgave van het Koninklijk Fries Historisch Genootschap en de Fryske Akademy met wetenschappelijke artikelen en meer essayistische bijdragen op het terrein van de Friese geschiedenis, kunst, literatuur en archeologie.