Foto: www.sirkwy.frl

Schrijver, verteller en zanger Bennie Huisman: Thús

8 maart 2020 13 maart 2020

Alle voorstellingen zijn tot nader order GEANNULEERD. De voorstelling ‘Thús’ gaat over Huismans laatste roman Sanfirdo. De roman speelt zich af in Friesland en is een vervolgverhaal op de novelle Sânfurd (1999).  In de roman volgt de schrijver de personages Liuwe en Elize over een tijdspanne van 25 jaar in het beleven van liefdes, het zoeken naar een plek op de wereld en in het zoeken naar een ‘thús’. Over die thema’s, over de roman zelf, over de vragen en de mogelijke antwoorden daarop mar bovenal de zoektocht, gaat deze voorstelling. Te zien op zondag 8 maart om 15.30 uur in Podium Gorter Balk en vridag 13 maart om 20.00 uur in Muzykpleats Bûtenpost met bierproeverij van Tsjerkebier uit Easterwierrum. Toegang gratis.